#naturmuseelikesbooks: “Princesses oubliées ou inconnues” mam Sabine Goerens

LECHERMEIER, Philippe & DAUTREMER, Rébecca, 2007. Princesses oubliées ou inconnues. Gautier-Languereau, coll. Les Petits Bonheurs, 109 p. ISBN 978-2-013-91435-2.

“Et ass e vu menge Lieblingsbicher… an dat ech ëmmer rëm kucke ginn, well et een immenst schéin illustréiert Buch ass.  

IMG_3264D’Rebecca Dautremer ass eng franséisch Illustratrice, déi op eng genial Manéier een Texte iwwer vergiesse Prinzessinen illustréiert. Net déi üblech déi jidfereen kënnt. Mee zum Beispill d’Princesse Capriciosa… déi der Princesse au Petit Pois hir Cousine ass. An déi Princesse Capriciosa ass eng ganz preziös Prinzessin: Si schwätzt net, si flüstert. Si houscht net, si hüstelt… Si wëllt och ëmmer dat Onméiglecht: Schnéi am Summer, Blobier am Wanter an een Eckelche Schiet an der Wüst.

Mee d’Princesse au Petit Pois gëtt awer och ernimmt… Anecht wéi an der bekannter Geschicht gëtt d’Prinzessin vum Ogre Isidore giess. Well hie jo ee Gourmet ass an Ierbesse gäer huet, ësst hien seng Ierbessen eebe mat enger Prinzessin. Dësen Ogre huet dann och e Rezeptbuch geschriwwen mat lauter Rezepter wéi: Bouchée à la reine, pâté impériale, choucroute royale… an dann och d’Rezept vun der Princesse au Petit Pois. 

An et sinn sou lauter Geschichten an dësem Buch. Dat Buch ass natierlech net nëmme fir Kanner oder Illustrateuren, mee fir jidwereen! Et ass définitiv e Buch fir mech, dat ech jo scho laang hunn, a wou ech ëmmer rëm nees dra kucke ginn.”

D’Sabine Goerens ass Grafikerin an illustréiert d’Zäitschrëften an d’Programmer vum Panda- a Science Club.

#naturmuseelikesbooks |