Rollénger Baach – Dem Laf vum Waasser no

Mee bis Juni / ganzen Dag

Mir begleeden d’Rolléngerbaach op engem Stéck vun hirem Wee. Wou kënnt se hir? Wou leeft se hinn? Tëscht aussergewéinleche Fielsformatiounen an engem ale Bësch entdecke mir d’Liewen an der Baach, léieren  ’Zesummenhäng kennen a gesinn, wéi dëse Liewensraum sech verännert.

Mersch-Gare oder Rollingen Veräinsbau an de Mierscher Flexibus

(virbestellen um Tel: 8002 1010)

Uncategorized |