Unexpected Treasures

Führung
Allgemeines Publikum
Bild

Programm

Visite guidée vun der Expo temporaire „Unexpected Treasures“
Sprooch: lëtzebuergesch (op Wonsch vun de Visiteuren och op däitsch)

Wann

Sonntag, den 29/07/2018 (16:00 - 17:30 Uhr)

Wo

am 'natur musée' am Gronn
25,  rue Münster
2160   Luxembourg
Plan: PDF herunterladen

Preis

gratis.

Kontakt

Organisator

Musée national d'histoire naturelle

Verantwortliche(r)

INCONNU planification OVS-Publiplan